Press "Enter" to skip to content

Hohenau an der March

Městys Hohenau an der March leží na soutoku Moravy a Dyje v severovýchodním Weinviertelu. V Hohenau žije momentálně cca 2 700 obyvatel. Oblast byla osídlena již od dob neolitických. První zmínky o trzích v Hohenau se ve starých listinách vyskytují již z roku 1359. Od 15. století se panství Hohenau nacházelo ve vlastnictví Lichtenštejnů.

Dějiny místa se utvářely již dlouho před vznikem cukrovaru, který v roce 1867 založili bratři Strakošové. Cukrovar byl v provozu do roku 2005. Migrací dělníků z Moravy a ze Slovenska se počet obyvatel do roku 1900 zvýšil na 3 940 osob. V následujících stoletích byly vybudovány kolonie dělnických domů, nová sídliště a vzniklo „dílenské kasino“ (1958). Továrna změnila také ráz krajiny. Bývalé chladicí a sedimentační nádrže jsou dodnes útočištěm a hnízdištěm pro mnoho druhů ptáků.

V Hohenau byla od pozdního 19. století aktivní židovská obec, jejíž členy v roce 1938 nacisté vyhnali a posléze vyvraždili. V Hohenau se narodil také novinář Bruno Heilig (1888-1968). Je autorem knihy „Menschen am Kreuz“ (Lidé na kříži, do angličtiny přeložena pod názvem Men Crucified), která vyšla v roce 1941 a podává svědectví o jeho věznění v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Zdejší synagoga, postavená v roce 1899 podle návrhů architekta Maxe Fleischera, byla v roce 1939 zbořena. Na židovském hřbitově, zřízeném v roce 1879, který byl v roce 1938 uzavřen, zůstala část hrobů zachována.

Skip to content