Press "Enter" to skip to content

Lexikon Pletky

Muzeum sbírá výrazy, běžné v dialektu z oblasti Hohenau, pocházející z češtiny a slovenštiny, které se běžně používají v hovorové němčině – jako např. „beiky“ nebo „zerenko“. Tato slova byla posbírána a seřazena do drobného lexikonu „Pletky“, který v roce 2019 vyšel již ve 3. vydání. Lexikon je k dostání v muzejní prodejně.

Skip to content